Thursday , October 22 2020

Tag Archives: thủ tục nhập phân bón

Hồ Sơ – Trình Tự – Thủ Tục Công Bố Lưu Hành Phân Bón Tại Việt Nam

thủ tục xin công bố lưu hành phân bón tại việt nam

Nhập khẩu hàng phân bón từ nước vào việc nam, không phải là điều dễ mà đơn vị nào cũng có thể khi muốn nhập được. Đặc thù của hàng phân bón cần có các loại giấy phép mới nhập khẩu được, nhưng quan trọng nhất trong đó là công …

Chi Tiết »