Thursday , October 29 2020

Tag Archives: khai báo hải quan

Thủ Tục khai Báo Hải Quan Là gì? Những Điều Cần Biết Hiện Nay

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào việt nam để hoàn tất giấy tờ nhằm đưa hàng hóa ra thì trường thì phải thông quan hàng hóa và đóng thuế cho nhà nước hay còn còn gọi là khai báo hải quan hàng hóa. Vậy khai báo hải quan …

Chi Tiết »

Một Số Điểm Mới Giúp Doanh Nghiệp Làm Thủ Tục Hải Quan Thuận Lợi Hơn

Quy trình khai hải quan điện tử hiện nay

? Doanh nghiệp bạn có khi nào gặp khó khăn trong thông quan hàng hóa ? Trong quá trình khai báo hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa việc doanh nghiệp gặp số khó khăn trong qua trình thông quan là điều không thể tránh khỏi. Sau đây là một …

Chi Tiết »