Friday , October 23 2020

Tag Archives: hải quan cho doanh nghiệp

Một Số Điểm Mới Giúp Doanh Nghiệp Làm Thủ Tục Hải Quan Thuận Lợi Hơn

Quy trình khai hải quan điện tử hiện nay

? Doanh nghiệp bạn có khi nào gặp khó khăn trong thông quan hàng hóa ? Trong quá trình khai báo hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa việc doanh nghiệp gặp số khó khăn trong qua trình thông quan là điều không thể tránh khỏi. Sau đây là một …

Chi Tiết »