Tag Archives: bill surrrender

Bill Surrender Là Gì ? Phát Hành Bill Surrender Bill bằng Telex Release

bill surrender trong xuất nhập khẩu

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa đường biển , ngoài việc sử dụng bill gốc để đên hãng tàu nhận hàng. Người ta còn sử dụng Bill Surrender để nhận hàng khi đã thanh toán các chi phí liên quan cho hàng tàu tại điểm đến. 1/ Bill surrender …

Chi Tiết »