Thứ Tư , Tháng Mười 17 2018
Home >> Question >> Người khai hải quan bao gồm những đối tượng nào ?

Người khai hải quan bao gồm những đối tượng nào ?

Câu Hỏi Trong Diễn ĐàngDanh mục đơn: Thủ Tục Hải QuanNgười khai hải quan bao gồm những đối tượng nào ?
Vicent DungVicent Dung Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Các đối tượng khai hải quan bao gồm những ai ?

1 Answers
Vicent DungVicent Dung Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Người khai hải quan theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm các đối tượng sau đây:
1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.
3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.
4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.
5. Đại lý làm thủ tục hải quan.
6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.