Kỹ Năng

Làm Cho Email Của Bạn Phù Hợp Hơn Với Phân Loại Danh Sách

Phân loại danh sách email

Bạn đã từng thử một chiếc dịch gửi Email để quảng bá dịch vụ hay thương hiệu của mình chưa? Tiếp thị qua email là một quá trình mà từ đó bạn có thể hưởng lợi nhiều hơn nữa với phân khúc khách hàng phù hợp, điều này sẽ giúp …

Chi Tiết »