Tuesday , March 9 2021

Xin hướng dẫn HSCode Đá ốp lát xây dựng

Thảo Luận – Hỏi Đáp – FAQCategory: Thủ Tục Hải QuanXin hướng dẫn HSCode Đá ốp lát xây dựng
Vicent DungVicent Dung Staff asked 3 years ago

Sắp tới công ty bên mình sẽ xuất khẩu đá ốp lát dành cho xây dựng(Đá chẻ, đá dán nhiều kích thước…) và đá vê (vo) kích thước 1×2;3×4…
Mong các bạn hướng dẫn các thủ tục xuất khẩu đá, và áp mã hscode nào hợp lý.
Xin cảm ơn!