Tuesday , March 9 2021

Thủ tục nhập khẩu Máy cầm tay

Thảo Luận – Hỏi Đáp – FAQCategory: Thủ Tục Hải QuanThủ tục nhập khẩu Máy cầm tay
Vicent DungVicent Dung Staff asked 3 years ago

Công ty chuẩn bị nhập 1 lô dụng cụ cầm tay như, máy khoan, máy mài …
Nhưng chưa biết thủ tục làm hải quan cần những gì, Ai biết chỉ hộ với.
Có phải xin giấy phép kiểm tra chất lượng hay giấy giám định gì không cả nhà?

Xin cảm ơn.

1 Answers
Vicent DungVicent Dung Staff answered 3 years ago

Về Hs: bạn thao khảo : 84 59 nhé.

Hồ sơ theo điều 16 TT 38.

Import license: bạn tham khảo Quyết định: 1171/QĐ-BKHCN và tiêu chuẩn quốc gia: QCVN 9: 2012/BKHCN