Tuesday , March 9 2021

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

Thảo Luận – Hỏi Đáp – FAQCategory: Thủ Tục Hải QuanQUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ
AvatarNguyễn Thanh asked 3 years ago

Ngoài hồ sơ HQ + giấy phép NK (nếu có) thì cần thêm giấy gì nữa .
Phân loại là sau khi lấy hàng về hay làm tại cảng .
Khi nào thì được thông quan .

1 Answers
Vicent DungVicent Dung Staff answered 3 years ago

Viec đầu tiên nhập khẩu thiết bị y tế , là bạn phải phân loại cái đã , phân loại A,B,C ,D Thời gian phân loại từ 6 đến 10 ngày tùy nhóm . Nếu phân loại của bạn rơi vào nhóm A , bạn cần lên trang DMEC để làm công bố tiêu chuẩn áp dụng , lấy số tiếp nhận để làm hồ sơ hải quan. 
Nếu trường hợp thiết bị nhóm B ,bạn chỉ cần cầm bảng phân loại và làm thủ tuc hải quan là xong
Nếu trường hợp bạn rơi vào nhóm C , D , trước đây nếu bạn có giấy phép nhập khẩu , ban được quyền sài đến 2019 , nếu đây là làm lần đầu bạn cần làm số lưu hành để dc nhập khẩu , số lưu hành này có gia trị 5 năm
Bạn có thể xem chi tiết tại: https://vanchuyenhanggiatot.com/khai-bao-hai-quan/quy-trinh-khai-bao-hai-quan-hang-thiet-bi-y-te/